بایگانی/آرشیف روزانه: تیر ۱۲, ۱۳۹۷

ابراهیمی و نادری خادم به دیدار فینال راه یافتند /محبی در دیدار رده بندی؛ حسن تبار و کریمی در شانس مجدد

محمدجواد ابراهیمی و مسلم نادری خادم به دیدار فینال و یداله محبی به دیدار رده بندی رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جایزه بزرگ گرجستان راه یافتند. Source: 01 بیشتر بخوانید »

عموزاد و علیرضا عبداللهی به دیدار فینال راه یافتند/ جعفریان در دیدار رده بندی و فضلی در شانس مجدد

رحمان عموزاد خلیلی و علیرضا عبداللهی به دیدار فینال و سید عرفان جعفریان به دیدار رده بندی مسابقات پنج وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان جهان در کرواسی راه یافتند. Source: 01 بیشتر بخوانید »